Yükleniyor...

TIĞ TRİKO

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATICI BİLGİLERİ

UNVANI                                          : Tığ Triko Tekstil Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

ADRESİ                                          : Ehlibeyt Mah. 1271. Sk. Muharrem Tornacı İş Merkezi

                                                         No:11/B-8 Balgat Çankaya ANKARA

TELEFON                                         : (0312) 473 48 39 – 40

FAKS                                                : 473 06 63

MÜŞTERİ HİZMETLERİ NO           : 0850 305 08 44       

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ    : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

TİCARET SİCİLİ NUMARASI        : 194342

MERSİS NUMARASI                     : 0843025445600012

ELEKTRONİK POSTA                   : info@tigtriko.com

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

 

(KEP) ADRESİ                                 : tigtriko@hs01.kep.tr

 

İş bu Sözleşme kapsamında Tığ Triko Tekstil Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., SATICI olarak anılacaktır. 

ALICI BİLGİLERİ

ADI/SOYADI/UNVANI                      : ………………….

ADRESİ                                            :…………………..    

TELEFON                                         :…………………..

EMAIL                                              :…………………..

İş bu Sözleşme kapsamında ALICI olarak anılacaktır. 

 1. MADDE: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, SATICI tarafından ALICI’ ya yapılacak mal veya hizmet satışı kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesini amaçlamaktadır.

 1. MADDE: SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

İş bu Sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kapsamına giren işlemler ile ALICI’ nın, aynı Kanun’ un 3. maddesinde; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanan şekilde “TÜKETİCİ” SIFATINA SAHİP olduğu ve BU KAPSAMA GİRDİĞİ durumlarda tüm hükümleri ile birlikte ve aynen geçerlidir. Ancak ALICI’ nın, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde “TACİR” olduğu ve sözleşme konusu ÜRÜNÜ TİCARİ AMAÇLA SATIN ALDIĞI DURUMLARDA ALICI, tüketicilere ilişkin hak ve imkanlardan yararlanamaz.

 1. MADDE: SÖZLEŞME KONUSU MAL veya HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ile SATIŞ BEDELİ

Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri; türü, miktarı, adedi, satış bedeli ve benzeri özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Herhangi bir kampanya uygulanması gibi süreli şekilde ilan edilen satış bedeli, bu sürenin sonuna kadar geçerlidir. ALICI, ürünün detaylı bilgilerini, temel nitelik ve özelliklerini SATICI’ ya ait internet sitesinde inceleyerek, gerekli bilgilere sahip olarak ve Ön Bilgilendirme Formunu da ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce okuyarak, tüm bu hususlarda bilgi sahibi olduğunu elektronik ortamda teyit ederek ürünün siparişini verdiğini beyan ve kabul etmişt

Ürün adı ve Temel Nitelikleri      Adet          Taksit             Toplam Tutar (TL)

 

KDV                                                                                                                 

Kargo Ücreti                                                                                                     

Genel Toplam                                                                                                  

 1. MADDE: ÖDEME ŞEKLİ

Satış Bedeli (KDV dahil TL)                                                              Ödeme Şekli

                                                                                              

Ödeme, kredi kartıyla, Havale/EFT yoluyla yada varsa internet sitesinde ilan edilen başkaca ödeme yöntemleriyle olabilir. ALICI’ nın alışverişi kredi kartıyla yapmayı tercih etmesi halinde kredi kartı ve gerekli bilgiler SATICI tarafından kaydedilmeden ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.    

Taksitli işlemlerde kart sahibi ile banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. ALICI, Bankası ile imzaladığı Kredi Kartı Sözleşmesi hükümlerin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. SATICI’ nın bu hususlarda sorumluluğu yoktur.

Ürün, ALICI’ ya teslim edildikten sonra, banka bilgilerinin yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi durumunda ALICI, teslim aldığı ürünü SATICI’ ya on gün içinde iade etmekle yükümlüdür. SATICI, bu durumda kargo masrafını üstlenmez.

 1. MADDE: FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan                     :……………………………...

Fatura Adresi                          :……………………………...

Telefon                                    :………………………………

E-posta ve kullanıcı adı          :………………………………

Fatura, sipariş ile birlikte teslim edilir. ALICI tarafından bildirilen fatura bilgilerinin, ALICI dışında başka bir kişiye ait olması durumunda ALICI, verdiği ve onayladığı tüm bilgilerden kendisi sorumludur.

 1. MADDE: KARGO MASRAFLARI

Genel olarak ve aksi kararlaştırılmadıkça teslimat masrafları ALICI’ ya aittir. SATICI, herhangi bir kampanya uygulanması gibi süreli şekilde taşıma masraflarının tamamını yada bir kısmını üstleneceğini ilan etmiş ise bu durum, ilanda belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

Yasal haklarının korunması açısından ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe teslim esnasında kırık, ambalajı yırtılmış, hasarlı, ayıplı olarak ve kargodan kaynaklanan bir sorun tespit ettiğinde kargo firmasına tutanak tutturmakla sorumludur. 

Kargo masraflarına ilişkin bilgiler, siparişin onaylanmasından ve ALICI’ nın ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce SATICI tarafından ALICI’ ya web sitesi üzerinden bildirilir. Bu sebeple ALICI’ nın, kendisine ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce bildirilen kargo masraflarına dikkat ederek sipariş verdiğini beyan ve kabul eder.

 1. MADDE: TESLİMAT VE İFA

Teslimat, ALICI’ nın yukarıda belirtilen adresinde, ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği kişi yada kuruluşa, en geç 30 gün içerisinde yapılır. Bu süre içerisinde teslim edilmeme durumunda ALICI, sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. SATICI, ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım talimatları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, malın ALICI ya da ALICI’ nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

ALICI’ nın, SATICI’ nın sitede ilan ettiği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir. Ayrıca ALICI’ nın, SATICI’ nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda kargo masrafları ALICI’ ya ait olur.

Malın SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, ALICI’ ya yapılan teslim olarak kabul edilmez.

SATICI’ nın ürünü teslim yükümlülüğü, iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması ve ALICI’ nın ürün bedelini ödemesi şartına bağlıdır. Herhangi bir nedenle sözleşme elektronik ortamda onaylanmaz, ürün bedeli ödenmez veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI, ürün teslim yükümlülüğünden kurtulur.

ALICI’ nın, sözleşmeye konusu ürünün kendisi dışında üçüncü bir kişiye teslimini talep etmesi ve bu üçüncü kişinin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI sorumlu tutulamaz.  

 1. MADDE: CAYMA HAKKI

ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’ nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’ nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’ nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

Cayma bildirimi, cayma hakkı süresi içerisinde;

 1. SATICI’ nın internet sitesinde bulunan Cayma Formu aracılığıyla
 2. SATICI’ nın iş bu Sözleşmede gösterilen açık adresine, cayma kararını bildiren açık bir beyanla yazılı olarak gönderilebilir.

İnternet sitesi üzerinden ALICI’ ya cayma hakkı sunulması durumunda SATICI, ALICI’ nın iletmiş olduğu cayma talebinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI’ ya derhal iletir.

ALICI, cayma süresi içinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

SATICI, ALICI’ nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın ALICI’ ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’ ya iade eder.

SATICI, bu geri ödemeleri, ALICI’ nın malı satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar. Kredi kartı kullanılarak yapılan ödemelerde iade, ALICI’ nın malı satın alırken kullandığı kredi kartına iade yapılarak gerçekleştirilir. Bu hallerde SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın, banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasında geçecek süre, SATICI’ nın sorumluluğunda değildir. Ayrıca ödemenin Banka Kredi Kartı ile ve taksitle yapılması durumunda Banka, bedel iadesini, kredi kartına, aynı şekilde taksitle yapmaktadır. Satış iptaline kadar ödenen tutarlar da yine Banka tarafından aynı şekilde taksitle kredi kartına iade edilir.

ALICI’ nın, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimini yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ ya geri göndermesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanması durumunda SATICI’ nın iade için öngördüğü taşıyıcı web sitesinde gösterilen kargo firmasıdır. Bu kargo firması aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde ALICI, iadeye ilişkin herhangi bir masraf ödemek yükümlülüğünde değildir. Belirtilen kargo firmasının, ALICI’ nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda da ALICI, iade etmek istediği malı, bulunduğu yerde şubesi olan herhangi bir kargo firması aracılığıyla ve karşı ödemeli olarak SATICI’ ya gönderebilir.

Her türlü iade, ürün faturası, orijinal kutu ve ürünün ambalajı ve varsa eklenti ve aksesuarları ile birlikte yapılmalıdır. İade edilmek istenen ürünün faturası tüzel kişi adına ise iade işleminin tamamlanabilmesi için ilgili tüzel kişinin iade faturası düzenleyerek SATICI’ ya ürün ile birlikte göndermesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle, SATICI tarafından düzenlenen kampanya, indirim ve avantaj limit tutarının altına düşülmesi halinde; uygulanan kampanya, indirim veya avantaj iptal edilir.

Aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkı KULLANILAMAZ;

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’ nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) ALICI’ nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’ nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 1. MADDE: SÖZLEŞME METNİNİN SAKLANMASI VE ERİŞİM

Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ön bilgilendirme formu, bildirdiğiniz mail adresinize gönderilmektedir.SATICI cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi elektronik ortamda üç yıl boyunca saklamaktadır.

 1. MADDE: MÜCBİR SEBEP

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde ALICI’ ya iade eder.

 1. MADDE: SÖZLEŞMENİN FESHİ

SATICI, sipariş konusu mal ya da hizmet edimini 30 gün içerisinde teslim edemez yada yerine getiremezse ALICI, sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil ettiği tüm tutarları, fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ve kanuni faiziyle birlikte ALICI’ ya geri öder. ALICI’ nın cayma hakkı saklıdır.

 1. MADDE: ŞİKÂYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ VE YASAL BAŞVURU YOLLARI

www.tigtriko.com şikayet ve önerilerinizi, internet üzerinden gerçekleştirilen satış işlemlerinde, müşteri memnuniyeti açısından, üst düzey standartların belirlenmesi ve uygulanabilmesini sağlamak noktasında bir geliştirme fırsatı olarak görmektedir. Bu sebeple, siparişleriniz, siparişlerinize konu ürünlerimiz, siparişlerinizin kargo ve teslim süreçleri ve benzeri siparişleriniz ile ilgili herhangi bir konuda şikayet ve önerilerinizi; www.tigtriko.com web sitesinde bulunan; İletişim bölümünden bizlerle paylaşmanızı rica ederiz.

İletmiş olduğunuz şikayetleriniz derhal kayıt altına alınarak, yetkili birimler tarafından değerlendirilecek; neticeden tarafınıza tercih ettiğiniz iletişim vasıtasıyla bilgi verilecektir.

Bununla birlikte, www.tigtriko.com web sitesinden gerçekleştireceğiniz işlemler ve alışverişlerle ilgili tüm ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere göre belirlenecek; Tüketici işleminin yapıldığı veya tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile tüketici işleminin yapıldığı veya tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili ve görevlidir.      

 1. MADDE: DİĞER HÜKÜMLER

  1. İş bu Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanması halinde geçerlik kazanır.
  2. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı kişiler, www.tigtriko.com internet sitesinden alışveriş yapamazlar. ALICI, iş bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşını doldurmuş, ayırtım gücüne sahip olduğunu ve herhangi bir şekilde kısıtlanmamış olduğunu da teyit, beyan ve taahhüt etmiş olur.  
  3. ALICI, www.tigtriko.com internet sitesinde yer alan, sözleşme konusu ürünün detaylı bilgileri, temel nitelikleri ve özelliklerini incelediğini, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin bilgilerini; internet sitesinde yazılı tüm koşulları, açıklamaları ve ayrıca bunlara dair, Ön Bilgilendirme Formu’ nu okuduğunu, bilgilendirildiğini, tüm bu hususlarda bilgi sahibi olduğunu beyan ve kabul eder. ALICI, Ön Bilgilendirme Formu’ nu elektronik ortamda teyit ederek, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin kurulmasından evvel Ön Bilgilendirme Formu içeriğine vakıf olduğunu, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan etmiştir.
  4. İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ni kabul eden ALICI, verdiği siparişinin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiğini; iş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nde yazılı bedelleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu hususta Ön Bilgilendirme Formu ile de bilgilendirildiğini, elektronik ortamda verdiği teyit ile beyan ve kabul etmiş olur.  

SATICI                      : Tığ Triko Tekstil Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

ALICI                        :………………………….

TARİH                       :…………………………