Yükleniyor...

TIĞ TRİKO

Kişisel Verilerin Korunması

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Tığ Triko Tekstil Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

ADRESİ                                            : Ehlibeyt Mah. 1271. Sk. Muharrem Tornacı İş Merkezi

                                                             No:11/B-8 Balgat Çankaya ANKARA

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

TİCARET SİCİLİ NUMARASI      : 194342

MERSİS NUMARASI                     : 0843025445600012

TELEFON                                         : (0312) 473 48 39 – 40                    

MÜŞTERİ HİZMETLERİ                : 0850 305 08 44

ELEKTRONİK POSTA                   : info@tigtriko.com

KAYITLI ELEKTRONİK

POSTA (KEP) ADRESİ                   : tigtriko@hs01.kep.tr

İş bu Aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Tığ Triko Tekstil Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin korunması bizim için önemli ve önceliklidir. Amacımız, sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, aktarılması, imha edilmesi, yasal haklarınız ve sair hususlarda en açık şekilde bilgilendirilmenizin sağlanmasıdır.

Tığ Triko Tekstil Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, yasal mevzuat tarafından belirlenen ve iş bu metinde açıklanan çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek ve/veya aktarılmak suretiyle işlenecektir.

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere; bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Kişisel Verileri Korunma Kurumu Tebliğleri, Kurul Kararları ve sair ilgili mevzuat hükümleri gereğince; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir.

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan düzenlemeler doğrultusunda; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan hallerde, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan hallerde, veri sahibi kişi tarafından verilerinin alenileştirildiği hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, açık rıza aranmaksızın işlenmektedir.

İş bu Aydınlatma Metni’ ne yönelik soru ve görüşlerinizi, iletişim adreslerimizden bizlere her zaman iletebilirsiniz.

İş bu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilere yöneliktir.

size en uygun olan Veri Konusu Kişi Grubunu seçerek,

Aydınlatma Metni’ ne ulaşabilirsiniz.

VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

 

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

 

 

POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI AYDINLATMA METNİ

 

 

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ